Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Registreerumine eelkooli


Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 

Käesolevaga annan MTÜ Miikaeli Ühendusele nõusoleku enda ja oma alaealise lapse isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks.
Käesolevas avalduses kogutavad andmed on teenuste osutamiseks vajalikud kontaktandmed.
Delikaatseid isikuandmeid (eelkõige andmeid terviseseisundi või puude kohta) töödeldakse juhul, kui andmete töötlemine on oluline info teenuse osutamise kvaliteedi tagamiseks.
MTÜ Miikaeli Ühendus kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik eelkooli õppe läbiviimiseks.
MTÜ Miikaeli Ühendus ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.